Vegan – ett bättre miljöval?

Att förbättra miljön är i första hand en politisk fråga men varje enskild människa kan hjälpa till genom att göra bättre miljöval i vardagen. Att endast äta växtbaserad kost är ett sådant val som många gör av hänsyn till miljön.

Även om det finns mycket som varje individ kan göra för att leva miljövänligt krävs också att samhället i stort ställer om till en mer hållbar miljösyn. Genom att utbilda sig inom miljöfrågor och arbeta inom privat eller offentlig sektor går det att påverka ännu mer än genom sina privata livsval. Om dina gymnasiebetyg inte räcker till för att komma in på den utbildning som du vill söka till går det att öka dina chanser genom att göra högskoleprovet på vår- eller höstterminen. Högskoleprovet har två provtillfällen varje år över hela landet och får göras hur många gånger som helst. Du ökar dina chanser till ett högt betyg på provet genom att gå högskoleprovguidens onlineutbildning där du får personlig coachning innan du gör ett högskoleprov på riktigt.

Vad är vegansk kost?

En vegansk kost består uteslutande av livsmedel som inte har producerats av djur vilket gör att den istället utgörs av växter. Inte ens honung ingår i en strikt vegansk kost eftersom det är bin som har producerat honungen. En klassisk vegansk kost består av mycket baljväxter, nötter och fröer som kombineras med ris, potatis och pasta.

Utmaningar med att äta veganskt

Eftersom proteinet inte är fullvärdigt i något enskilt växtbaserat livsmedel krävs det en del kunskap för att inte få näringsbrist som vegan. Genom att kombinera exempelvis bönor med ris eller någon annan spannmålskälla blir proteinet fullvärdigt vid varje måltid. Eftersom vitamin B12 inte finns i tillräcklig mängd i växtbaserad kost måste en vegan ta ett B12-tillskott för att inte få brist på vitaminet. I solfattiga länder som Sverige måste den som äter växtbaserad kost även ta ett tillskott av D-vitamin eftersom det vitaminet främst finns i fet fisk och ägg.

Är en vegansk kost bättre för miljön?

De flesta anser att det i dagens samhälle är mycket bättre med en vegansk kost än en djurbaserad kost för miljön. Det beror bland annat på att djuren i livsmedelsproduktionen äter odlade grödor som människan skulle kunna äta istället. Kor och andra djur får foder som är baserat på soja eller spannmål som ju är utmärkta livsmedel även för människor. Djurproduktionen kräver stora mängder vatten och bedrivs dessutom ofta på ett sätt som inte är naturligt för djuren vilket gör att de inte mår bra. En mer djurvänlig djurhållning där djuren går ute och betar gräs skulle inte vara lika miljöovänlig som dagens industriella djurproduktion.

Det finns många fördelar med en vegansk kost och den växtbaserade kosten har kommit att bli en viktig fråga i den politiska miljödebatten. Idag finns många veganska produkter i de svenska mataffärerna och allt fler restauranger serverar veganska rätter på menyn. För den som vill testa vegansk kost är tipset att skynda långsamt genom att först testa en vegansk dag i veckan för att sedan lägga till ytterligare dagar.

Läxhjälp inom politik

Politik berör de flesta områden som samhället är uppbyggt av, såsom vård, rättsväsende, infrastruktur och skolor. Inom skolvärlden har det alltid uttryckts ett behov av extra hjälp när och om det behövs. Inte alla barn har samma förutsättningar till en lyckad skolgång och inte heller är alla barn lika. Därför har det genom årens lopp lagts allt större resurser på att införskaffa läxhjälp och extra lektioner för de barn som halkat efter eller som känner att de behöver plugga mer. Faktum är att regeringen har budgeterat hela 363 miljoner kronor för att barn ska kunna få läxhjälp och detta för att minska klyftorna så att inte det ska handla om en ekonomisk fråga vad gäller tillgången till läxhjälp. Samtidigt så handlar det såklart om att fylla detta oerhörda behov av läxhjälp för barn av alla åldrar och oavsett hur familjesituationerna ser ut. De områden där läxhjälp framför allt erbjuds är mattehjälp, läxhjälp i svenska språket och läxhjälp i engelska. Men även andra ämnen vid behov. Många gånger kan lärare undervisa i fler ämnen än bara ett.

Socialdemokraternas förslag

Socialdemokraterna vill med ökade ekonomiska resurser till läxhjälp bland annat ge barn i olika familjeförhållanden och bakgrunder samma förutsättningar till läxhjälp som barn från goda ekonomiska familjeförhållanden. De vill också att läxhjälpen ska fungera ihop med varje individuell skola på ett sätt som fungerar väl med deras verksamhet oavsett om det är via fritids eller med hjälp av ideella föreningar. Vidare tycker de att Sverige behöver lyfta elevernas skolresultat och att läxhjälp är ett sådant verktyg som hjälper till att öka studieresultaten, då speciellt från årskurserna 6 – 9, där riskerna för att inte bli behöriga till gymnasieskolan föreligger. De anser också att privata aktörer inte ska utnyttja statliga medel till att bedriva läxhjälp och på så vis tjäna pengar. Därför vill de avskaffa det som kallas läx-rut och istället öka anslagen till ideella föreningar som anordnar läxhjälp.

Liberalernas förslag

Liberalerna anser, liksom Socialdemokraterna, att elevernas skolgång inte ska påverkas av deras ekonomiska förhållanden utan att alla barn ska ha lika förutsättningar till läxhjälp och i slutändan lika förutsättningar till goda studieresultat. Däremot skiljer sig Liberalerna i fördelningen av resurser. De anser att där behoven är större och där barn har störst behov av hjälp och där utmaningarna är som störst, ska även de bästa lärarna söka sig till. Det ska finnas tillgång till såväl läxhjälp som sommarskola där läxhjälpen ska vara till hjälp för de elever som inte får det stöd de behöver hemifrån av olika skäl. De vill även tillsätta extra resurser på så kallade utanförskapsområden för att ge nyanlända en god grund både till att lära sig svenska språket liksom att kunna lyckas i skolan i största allmänhet.

Norsk politik och det norska Miljöpartiet

I Norge har partiet Miljøpartiet De Grønne, som motsvarar Miljöpartiet i Sverige, inte i närheten av samma inflytande som i Sverige. Partiet har bara en representant i det norska Stortinget och har inget inflytande på rikspolitiken. På lokalnivå har partiet lite större inflytande, genom att till exempel sitta i ledningen för huvudstaden Oslo.

Saknar det norska politiska landskapet ett miljöparti?

Det är svårt att förklara varför Norge inte har fått något starkt miljöparti på samma sätt som i Sverige. Ingen av de andra partierna har markerat sig som speciella miljöpartier, om något är det kanske Senterpartiet og Venstre, som motsvarar Liberalerna i Sverige, som har försökt att markera sig som partier som har fokus på miljöfrågor.

Ändå kan man hävda att Norge på några områden har kommit mycket långt utan ett eget miljöparti. Till exempel är det extremt fördelaktigt att äga elbil i Norge. Många bilar är både billigare i inköp än samma bil i Sverige, samtidigt som man får många fördelar när man kör elbil. Till exempel måste man inte betala i de så kallade «bomringene», som är vägtullar runt många av de stora städerna i Norge. Dessa vägtullar handlar både om att reducera biltrafik och att finansiera vägar och kollektivtrafik. Vägar byggs med lånade pengar och så betalas de med inkomster från vägtullarna över tid. Inte nödvändigtvis det effektivaste sättet att finansiera vägbyggnad men det gör kostnaden tydlig. På samma sätt som privatpersoner kan samla lån och spara pengar hos till exempel zmarta.se, hade det dock kanske varit bättre att den norska staten samlade all finansiering av vägar i ett system.

På andra områden ligger Norge lite efter Sverige. Till exempel är det långt färre som är vegetarianer eller veganer i Norge, men det ser ut som att detta nu håller på att ändra sig. Det har också varit konflikter nyligen om utbyggande av vindkraftverk. Detta kan naturligtvis också hända i Sverige, men det känns som att Sverige har kommit lite längre också vad gäller alternativa energikällor.

Vad kommer att hända med det norska miljöpartiet?

I dag har det norska miljöpartiet alltså inget speciellt inflytande utom på det lokalpolitiska planet. Det är också lite som tyder på att partiet växer på landsnivå trots fokus på miljöproblem som plast i havet och ändringar i det globala klimatet. Kanske är det norska miljöpartiet i sin nuvarande form helt enkelt för radikalt för de flesta norrmän?

Det är viktigt att komma ihåg att den norska ekonomin fortfarande är beroende av inkomster från försäljning av olja och gas. Miljöpartiet i Norge argumenterar naturligtvis för att avveckla denna verksamhet och det är kanske helt enkelt så att det blir för extremt för de flesta. Det blir spännande att se hur det politiska landskapet ser ut om tio år.

Grön politik

Idag är det många som engagerar sig i miljö- och klimatfrågor, både politiskt, genom organisationer och demonstrationer. Om du är intresserade av gröna frågor finns det mycket som du kan göra, både enskilt och tillsammans med andra.

Grönt engagemang som privatperson

Som privatperson kan du försöka transportera dig på ett mer miljövänligt sätt. Försök att promenera, cykla och åka kollektiv så mycket som möjligt – vilket både miljö och din kropp kommer att må bra av. Om du behöver använda bil kan du tänka på att köra mer klimatsmart: hålla jämnhastighet och inte köra för snabbt – både bra för miljön och din ekonomi. Om du ska göra en längre resa kan du ta tåget istället för flyget. Om du behöver flyga utomlands, så är det bättre att göra en resa per år och vara borta under en längre tid, än att göra flera korta weekendsemestrar. Det är också bra att försöka konsumera mindre. Ett tips för att köpa mindre saker är att du dels tänker igenom dina köp, dels köper kvalitet. Ett tips på en bra present till en kompis eller inom ett företag är T shirt med tryck – både en personlig present och ett smart sätt att göra reklam på, alltså något som kommer att användas. Andra tips är att köpa ekologiskt godis och choklad att ge bort. Som privatperson kan du göra ganska mycket för miljön, men det krävs också politiska lösningar.

Grön politik

I många länder finns det gröna partier, som Miljöpartiet i Sverige. De partierna har vuxit fram allt eftersom klimatförändringarna blivit mer påtagliga. Idag är det dock inte bara gröna partier som har en klimatpolitik, utan är något som alla partier har. Klimat och miljö har blivit något som nästan alla personer, oavsett politisk färg, tar på allvar. Ett problem i västvärlden är att vår livsstil kräver stora klimatavtryck och då särskilt bilandet och flyget, men även internet och streaming, och de flesta av oss vill fortsätta att leva på samma sätt.

Demonstrationer

Det är särskilt unga som engagerar sig politiskt för miljön. Många unga deltar i “Friday for Future”-demonstrationer, där tonåringar skolkar från skolan för att demonstrera för klimatet. Det var svenska Greta Thunberg som började, men nu deltar unga människor världen över. De unga menar att det inte är någon idé att gå i skolan om de inte har en framtid på grund av klimatförändringarna, andra menar att de borde gå i skolan och utbilda sig, då en stor del av klimatproblemets lösningar ligger inom miljöteknik.

Det är många som på olika sätt har engagerat sig för miljön under flera decennier. Den amerikanske presidenten Jimmy Carter valde att sätta upp solceller på Vita huset redan på 70-talet. Då var det många som skrattade åt honom, men idag inser de flesta att han var före sin tid.

Resa mer klimatsmart

Vårt resande har stor påverkan på klimatförändringarna och vår miljö. Det är många som försöker resa mindre, samtidigt som resande, både till vardags och under semester, har blivit en del av vår livsstil. Det finns dock alltid en möjlighet att välja mellan olika resesätt och göra mer klimatsmarta val.

Bilen

Det absolut bästa är att åka så lite bil som möjligt – det tjänar både du och miljön på. Men, det är inte alltid möjligt att byta ut bil mot kollektivtrafik, cykel eller att gå. Vilka klimatsmarta val kan du göra för att minska klimatavtrycket vid bilkörning?

Om du behöver köra mycket bil bör du köpa en miljöbil. Det är inte alltid plånboken tillåter det och då kan det vara klokt att allmänt satsa på en bensin- eller dieselsnål bil. Ju mindre bilen drar, desto bättre för både plånbok och miljö. Du kan också investera i dieseloptimering hos Dieselkraft.se, som erbjuder bränslesparande optimeringsboxar, även kallade trimbox och effektbox, till dieselbilar. Då kan du fortsätta köra din dieselbil, men samtidigt på ett mer klimatsmart sätt.

Om du inte kör så mycket bil, behöver det faktiskt inte vara mer miljövänligt att införskaffa en fabriksny elbil, då även tillverkningsprocessen har en stor miljöpåverkan – en “gammal” bil är redan tillverkad och att vårda och nyttja det som redan finns är också viktigt ur miljösynvinkel. Försök också att köra mer miljövänligt: jämn hastighet och ligg hellre på 90 km/h än 120 km/h.

Semester utomlands

En del av våra klimatavtryck gör vi inte i Sverige, utan utomlands. Det är enkelt att sätta sig på flyget, dricka kaffe och sedan vara framme vid Italien – och ganska billigt. Vad finns det för alternativ om du vill till Medelhavet? De två bästa alternativen utifrån miljö är också två riktigt roliga sätt: tåg eller buss. Om du köper ett tågluffarkort – passar lika bra till ett pensionärspar eller en barnfamilj, som till en tjugoåring – så hinner du både se mycket av Europa och samtidigt komma ner till Italien, utan att ha påverkat miljön lika mycket som om du hade flugit. Att resa med buss och tåg gör också att själva resan blir en del av målet, förutom att du också kan göra stopp på andra intressanta ställen på vägen.

Det finns resenärer som tagit tåget till Thailand: transsibiriska järnvägen, vidare genom Kina och sedan till Thailand. Det tar förvisso tid, men om vi både ska kunna resa och samtidigt göra mindre klimatavtryck, måste vi satsa på långa, men långsamma resor, istället för weekendresor med flyg till London.

Semestra på hemmaplan

Det absolut bästa är att försöka resa så lite som möjligt, om du inte kan cykla eller åka kollektivt. Det har blivit populärt att semestra i Sverige, eller att rent av försöka hålla sig hemmavid och semestra där. Det finns mycket vacker natur i Sverige, både fjällen och flera skärgårdar, förutom alla mysiga små sjöar som finns över hela landet.

Politikens svängningar

Inom politiken kan det ibland svänga fort. När det gäller Liberalerna och även Moderaterna så faller partierna en del i opinionsundersökningarna nu. Särskilt Liberalerna är inne i en djup svacka. Efter valet år 2018 där Liberalerna fick omkring fem procent av rösterna har partiet numera i ett antal mätningar legat under fyra procent.

Exakt vad det beror på är oklart men antagligen har ett antal väljare lämnat Liberalerna efter att de slutade med att samarbeta med Moderaterna och Kristdemokraterna och istället bröt sig ur Alliansen och började samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det började redan när Liberalernas väljare röstade nej till Ulf Kristersson som statsminister. Det kulminerade ett par månader senare, när man från Liberalernas sida gick med på att göra ett avtal i januari med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Även Centerpartiet skrev under avtalet.

Avtalet gjorde att ännu fler väljare lämnade Liberalerna. Många liberala väljare har gått vidare till Moderaterna. Moderaterna är ett liberalt parti, men de är också ett konservativt parti. De är helt enkelt liberalkonservativa.

Även för Moderaterna går det ganska dåligt just nu. Exakt vad det beror på kan man undra. Under 2017 hade Moderaterna låga siffror i opinionen, mycket låga. De låg på så lågt som cirka 16 procent och en anledning till det var enligt vissa bedömare och experter att Moderaternas partiledare på den tiden, Anna Kinberg Batra, var för otydlig om vad hon ville och inte ville göra när det gällde ett eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna. Moderaterna började vackla i opinionssiffrorna och tappade mer och mer. De var som lägst nere på 16 procent. Inför sommaren 2017 började röster höjas om att Anna Kinberg Batra borde avgå.

Partiledarbyte

Det var först efter sommaren 2017 som trycket blev så pass stort att hon behövde göra det. Istället var det Ulf Kristersson som tog över och de första månaderna med honom som partiledare lyckades Moderaterna få tillbaka en del väljare. Bland annat kanske tack vare en skattesänkningspolitik som skulle ge folk mer pengar över och öka företags likviditet. Något annat som kan öka företags likviditet är ett företagslån och det kan man få bland annat från capcito.com; den som är intresserad av det kan gå in där och titta. Företagares villkor är viktiga och det är något som Moderaterna och Centerpartiet har förstått. Centerpartiet backade under Ulf Kristerssons första månader från sina rekordhöga siffror. Mer liberala moderata väljare (som ogillade SD) som lämnat Moderaterna för att gå till Centerpartiet gick tillbaka till Moderaterna.

Samtidigt började Moderaterna prata på ett tuffare och mer bestämt sätt om kriminalitet och om en stram invandringspolitik. Moderaterna tog sig över 20 procent i opinionsundersökningar och fick cirka 19 procent i valet till riksdagen 2018. Sverigedemokraterna fick cirka 17,7 procent.

Moderaterna är dock numera nere under 16 procent i en mätning. Det kan bland annat bero på att SD går framåt, men SD tar väljare även från Socialdemokraterna kan man anta och SD har endast ökat en aning. En annan mer trolig förklaring till Moderaternas tapp är att Kristdemokraterna har ökat kraftigt. Moderata väljare kan gå till KD, steget mellan de två partierna är inte så långt.

Ungdomar klimatstrejkar

Greta Thunberg är den svenska 16-åringen som numera är känd över hela världen. Genom sin klimatstrejk har hon fått stor uppmärksamhet och inspirerat barn och ungdomar världen över att försöka påverka vuxna i klimatfrågan. Den 15 mars organiserades en stor, global klimatstrejk med deltagare i över hundra länder, med inspiration från Greta.

Gretas strejk började höstterminen 2018 när hon bestämde sig för att på en offentlig plats i Stockholm sitta med ett plakat tills hon inte bara fick politikernas uppmärksamhet utan tills de tog miljöfrågorna på allvar och svensk politik hamnade i linje med Parisavtalet. Det har ännu inte skett och alltså strejkar Greta fortfarande varje fredag. Runt om i världen slutar andra ungdomar upp. De menar att de som bestämmer ofta är äldre och det är inte ens deras framtid det handlar om.

Isarna smälter och den globala uppvärmningen leder till konsekvenser de flesta av oss aldrig reflekterat över. När vi för bara några år sedan skojade om att det väl vore skönt med lite medelhavsklimat här i Sverige så kan vi odla vindruvor och leva det goda livet, då insåg vi inte att det innebär mer långtgående förändringar i form av ändrade strömmar i haven, att vindar och väder rör sig annorlunda och att värmen också kan innebära torka, missväxt och – i förlängningen – bränder och andra problem. Några som inser det här är ungdomarna och de har tröttnat på att vänta på att vuxna ska fatta vettiga beslut. Ska det finnas ett jordklot att leva på även i framtiden måste något göras nu. Något radikalt. Har man inte rösträtt själv kan man istället visa sina åsikter genom strejker och demonstrationer, precis som Greta Thunberg gör.

Vänsterpartiets miljöpolitik

När Naturskyddsföreningen inför valet 2018 undersökte de etablerade partiernas miljöpolitik visade det sig att Miljöpartiet jämte Vänsterpartiet låg i topp. Där många känner till Miljöpartiets politik i miljöfrågor, är det inte så många som känner till Vänsterpartiets. Det här är vad de tror på och vill arbeta för:

  • Ett hållbart samhälle där man tar hänsyn till miljön istället för att man sätter kortsiktiga vinstintressen först.
  • Hållbara transporter och förnybar energi.
  • Värna biologisk mångfald (till exempel genom att ta hänsyn till miljön i första hand och företags vinstintressen i sista hand).
  • Se sambanden mellan miljö och rättvisa. Rent krasst är det de som är rikast – och har mest pengar att spendera – som också konsumerar mest och därmed blir de största miljöbovarna. Det är också de som behöver göra de största uppoffringarna och förändra sitt sätt att konsumera och leva.
  • Minska spridningen av bekämpningsmedel.
  • Ta hänsyn till haven, till exempel genom att minska mängden mikroplaster som släpps ut i våra vattendrag och som sedan hamnar i fisk och i däggdjur och tillslut även i våra egna kroppar.
  • Arbeta för ett miljöanpassat skogsbruk.
  • Uppmuntra och stödja ekologiskt jordbruk.

Vänsterpartiet har också förslag på en rad olika åtgärder för att minska belastningen på vår miljö.