Elin och Rachel startade miljödebatten

Två kvinnor har betytt mycket för att uppmärksamma världen på konsekvenserna av människans påverkan på miljön. Svenskan Elin Wägner och amerikanskan Rachel Carson är båda föregångare till dagens miljöpolitik.

Det är inte bara för möjligheten att odla mat och utvinna nödvändiga resurser som miljöfrågan är viktig. Att bevara skog och mark är också viktigt för människors psykiska välbefinnande eftersom flera studier visar att människor som vistas i naturen mår bättre och t.o.m. kan lindra depressioner och andra psykiska besvär. Inom vården rekommenderas ibland vistelse i natur och trädgårdsarbete till patienter som terapi. Psykisk ohälsa kan leda till självmedicinering i form av alkohol, spel eller något annat destruktivt beroende. För behandling av ett alkoholberoende krävs professionell hjälp med rätt behandlingsmetod. Hos tjänsteföretaget ljungsjöberg kan arbetsgivare få hjälp med behandling för en medarbetare som har alkoholproblem.

Miljön sent ute i politiken

Idag har klimathotet väckt miljöfrågan till liv hos den breda massan tack vare uppmärksamheten i media. Miljörörelsen har dock funnits länge även om de politiska partierna började uppmärksamma miljöproblem relativt sent. Inte förrän 1988 kom Miljöpartiet in i riksdagen och det var då det enda partiet med ett tydligt grönt fokus även om Centerpartiet tidigare hade uppmärksammat miljöfrågan till viss del. Dagens miljöpolitiker skulle dock antagligen inte finnas om det inte vore för de pionjärer som kämpat med frågan i flera decennier tidigare.

Elin Wägner

Elin Wägner var tidigt ute med civilisationskritik och menade att tillväxtsamhället och nedsmutsningen av naturen var negativt för människors och djurs välmående. I sin bok “Väckarklocka” från 1941 belyser Elin kvinnors rättigheter, fredsfrågan och miljöfrågan som hon menade hängde ihop. Elins recept var en återgång till en mindre mekaniserad värld med mindre jordbruk och självhushållning. Boken möttes med tystnad men kom på 1970-talet att få förnyat intresse och då vara en del av gröna vågen som ledde till att Miljöpartiet bildades 1981.

Rachel Carson

Amerikanskan Rachel Carson föddes 1907 i USA och arbetade som marinbiolog och författare. Hon gav ut flera böcker varav den mest kända är “Tyst vår” från 1962. I boken kritiserade hon den ökade användningen av miljögifter inom jordbruket; särskilt bekämpningsmedlet DDT var hon kritisk mot. Gifterna hotade djurlivet och även människans hälsa menade hon. Namnet “Tyst vår” anspelar på att fåglarna inte skulle sjunga under våren då de hade dött ut p.g.a. gifterna. Boken fick en enorm påverkan på användningen av giftiga ämnen och bidrog till att DDT förbjöds i stora delar av världen.

Oavsett om det gäller miljökampen eller kampen för en annan viktig fråga krävs det personer som vågar sticka ut hakan och gå före alla andra. Tack vare de modiga kvinnorna Elin och Rachel har medvetenheten kring miljöfrågan ökat hos allmänheten och bidragit till politiska beslut för att skydda miljön.