Moderaternas miljöpolitik

Moderaterna menar att ekonomisk politik och miljö hänger ihop. De tar upp det faktum att våra utsläpp ökar för andra året i rad och att vi nu behöver ta till en hel del åtgärder för att stoppa den här trenden. De vill att Sverige ska vara tongivande i miljöfrågor och tycker att följande frågor är viktiga:

  • Det ska finnas ett klimatavdrag för de företag som med hjälp av teknik kan minska våra industriers utsläpp. På så sätt uppmuntrar man både företag och industrin i rätt riktning, samtidigt som det blir bättre för miljön.
  • I vårt dricksvatten likväl som i våra vattendrag finns rester av läkemedel som följer med ut till exempel när vi kissar. Vårt vatten måste renas bättre eftersom det påverkar både vattenlevande djur och oss själva. En stor bov i dramat är hormonella preventivmedel.
  • Ökat klimatbiståndet samt även satsa ännu mer på olika internationella investeringar för klimatets skull.
  • Stärka äganderätten, då de menar att man bättre vårdar det man själv äger.

Grundtanken är att inte begränsa människor, då de menar att det inte löser problemen. Istället är det bättre att uppmuntra folk till att hitta egna lösningar för att lösa miljöproblemen och för att de ska göra det behöver de få förutsättningarna.