Läxhjälp inom politik

Politik berör de flesta områden som samhället är uppbyggt av, såsom vård, rättsväsende, infrastruktur och skolor. Inom skolvärlden har det alltid uttryckts ett behov av extra hjälp när och om det behövs. Inte alla barn har samma förutsättningar till en lyckad skolgång och inte heller är alla barn lika. Därför har det genom årens lopp lagts allt större resurser på att införskaffa läxhjälp och extra lektioner för de barn som halkat efter eller som känner att de behöver plugga mer. Faktum är att regeringen har budgeterat hela 363 miljoner kronor för att barn ska kunna få läxhjälp och detta för att minska klyftorna så att inte det ska handla om en ekonomisk fråga vad gäller tillgången till läxhjälp. Samtidigt så handlar det såklart om att fylla detta oerhörda behov av läxhjälp för barn av alla åldrar och oavsett hur familjesituationerna ser ut. De områden där läxhjälp framför allt erbjuds är mattehjälp, läxhjälp i svenska språket och läxhjälp i engelska. Men även andra ämnen vid behov. Många gånger kan lärare undervisa i fler ämnen än bara ett.

Socialdemokraternas förslag

Socialdemokraterna vill med ökade ekonomiska resurser till läxhjälp bland annat ge barn i olika familjeförhållanden och bakgrunder samma förutsättningar till läxhjälp som barn från goda ekonomiska familjeförhållanden. De vill också att läxhjälpen ska fungera ihop med varje individuell skola på ett sätt som fungerar väl med deras verksamhet oavsett om det är via fritids eller med hjälp av ideella föreningar. Vidare tycker de att Sverige behöver lyfta elevernas skolresultat och att läxhjälp är ett sådant verktyg som hjälper till att öka studieresultaten, då speciellt från årskurserna 6 – 9, där riskerna för att inte bli behöriga till gymnasieskolan föreligger. De anser också att privata aktörer inte ska utnyttja statliga medel till att bedriva läxhjälp och på så vis tjäna pengar. Därför vill de avskaffa det som kallas läx-rut och istället öka anslagen till ideella föreningar som anordnar läxhjälp.

Liberalernas förslag

Liberalerna anser, liksom Socialdemokraterna, att elevernas skolgång inte ska påverkas av deras ekonomiska förhållanden utan att alla barn ska ha lika förutsättningar till läxhjälp och i slutändan lika förutsättningar till goda studieresultat. Däremot skiljer sig Liberalerna i fördelningen av resurser. De anser att där behoven är större och där barn har störst behov av hjälp och där utmaningarna är som störst, ska även de bästa lärarna söka sig till. Det ska finnas tillgång till såväl läxhjälp som sommarskola där läxhjälpen ska vara till hjälp för de elever som inte får det stöd de behöver hemifrån av olika skäl. De vill även tillsätta extra resurser på så kallade utanförskapsområden för att ge nyanlända en god grund både till att lära sig svenska språket liksom att kunna lyckas i skolan i största allmänhet.