Vänsterpartiets miljöpolitik

När Naturskyddsföreningen inför valet 2018 undersökte de etablerade partiernas miljöpolitik visade det sig att Miljöpartiet jämte Vänsterpartiet låg i topp. Där många känner till Miljöpartiets politik i miljöfrågor, är det inte så många som känner till Vänsterpartiets. Det här är vad de tror på och vill arbeta för:

  • Ett hållbart samhälle där man tar hänsyn till miljön istället för att man sätter kortsiktiga vinstintressen först.
  • Hållbara transporter och förnybar energi.
  • Värna biologisk mångfald (till exempel genom att ta hänsyn till miljön i första hand och företags vinstintressen i sista hand).
  • Se sambanden mellan miljö och rättvisa. Rent krasst är det de som är rikast – och har mest pengar att spendera – som också konsumerar mest och därmed blir de största miljöbovarna. Det är också de som behöver göra de största uppoffringarna och förändra sitt sätt att konsumera och leva.
  • Minska spridningen av bekämpningsmedel.
  • Ta hänsyn till haven, till exempel genom att minska mängden mikroplaster som släpps ut i våra vattendrag och som sedan hamnar i fisk och i däggdjur och tillslut även i våra egna kroppar.
  • Arbeta för ett miljöanpassat skogsbruk.
  • Uppmuntra och stödja ekologiskt jordbruk.

Vänsterpartiet har också förslag på en rad olika åtgärder för att minska belastningen på vår miljö.