Ekologiskt eller närodlat

När det handlar om klimat kommer frågan ofta in på mat. Ska man äta kött eller vegetariskt? Är fisk bra, eller blir haven utfiskade? Ska frukt och grönt vara närodlat eller är det bättre med ekologiskt? Ofta blir det väldigt svart-vitt, utan att man tar hänsyn till olika omständigheter, som årstid, vilken gröda det rör eller under vilka omständigheter den odlas. Bäst är förstås om det man köper och äter är både och, men så är förstås sällan fallet. Här är några riktlinjer som kan hjälpa en när man står och velar vid grönsaksdisken:

Missförstånd ligger bakom många argument

“Jamen tänk på de där spanska tomaterna du äter, all nyttan med det ekologiska försvinner ju i flyget”, argumenterar någon (som själv inte håller sig till de närproducerade morötterna, som man skulle kunna tro, utan väljer växthusodlade konventionella tomater från Nederländerna). Men, det är inte så att vi flyger mat hit och dit över jordklotet. Jo, vissa saker får åka flyg. Det gäller främst känsliga livsmedel såsom bär och baljväxter. De skulle vi ärligt talat kunna strunta i, för miljöns skulle, och köpa färska bär när de är i säsong här och annars frysta bär och konserverade eller frysta baljväxter. Det mesta som kommer till oss från exempelvis södra Europa kommer med båt eller lastbil och utsläppen blir därför mycket mindre än om de transporterats med flyg. Å andra sidan blir utsläppen för transporter ännu mindre om grönsakerna kommer från granngården. Därmed inte sagt att en konventionellt närodlad grönsak alltid är bättre än en importerad ekologisk. Eller vice versa.

Konventionell odling och miljön

En helt vanlig, oekologisk odling dras med andra problem. Troligen använder bonden olika slags bekämpningsmedel för att slippa skadeinsekter samt gödslar med ämnen som vi egentligen inte alls vill ha ut i naturen (speciellt inte i den omfattningen). Det här påverkar både djur och natur och i förlängningen också vår egen hälsa. Vem har inte hört talas om övergödningen av Östersjön? Det är framför allt det konventionella jordbruket som är boven i dramat. Men bara för att en odling inte är ekologiskt certifierad behöver den inte vara skadlig för miljön. Olika grödor klarar sig olika bra här i Sverige och när man håller sig till äldre, beprövade sorter är de ofta mer motståndskraftiga mot olika skador och sjukdomar.

Att välja mellan ekologiskt och närodlat är inget tydligt ja eller nej. Det handlar istället om att se på vad det är man ska köpa och hur alternativen ser ut för den varan just den här tiden på året.