Höghastighetståg – klimatsmart eller miljöbov?

Tåg är framtiden, menar många inom miljörörelsen. Och att tåg står för långt mindre utsläpp än flygplan och bilar är vi alla överens om, men att därmed dra slutsatsen att höghastighetståg skulle vara bra för Sverige är inte samma sak.

Många menar att stambanan i Sverige, med sina långt över hundra år på nacken, är i så pass dåligt skicka att den ändå måste rustas upp. Och när den nu ändå gör det bör man satsa på en höghastighetsbana, för att tåget på allvar ska kunna konkurrera med flyget. I april 2018 kom regeringen (S+MP) överens om att höghastighetsbanan ska byggas, att den borde vara klar till 2045 och så satte de ett tak på vad den får kosta. Det taket ligger dock långt under vad Trafikverket har beräknat att bygget ska kosta.

Tanken med höghastighetsbanorna är, förutom att rusta upp stambanan, att vi ska minska våra utsläpp och erbjuda ett vettigt alternativ till flyget. Många reser idag med flyg inom Sverige, både privat och i arbetet, och då det ofta är problem med tågen och en tilltagande tågträngsel ser de inte tåget som ett alternativ. Det vill man råda bot på.

Alla är dock inte positiva. Själva byggandet innebär stora påfrestningar för miljön som, enligt vissa beräkningar, skulle ta omkring 30 år av tågresande för att kompensera. Bygget kostar dessutom en rätt stora summa pengar och frågan är hur det ska finansieras. Kommer det att ske på bekostnad av annat, till exempel av underhållet av landets övriga järnvägar?

Flygskatt

Sverige införde en avståndsanpassad flygskatt i början av 2018, men redan ett halvår senare vill Moderaterna och Kristdemokraterna skrota den. Fungerade den inte bra? Tanken var att minska vårt flygande genom ökade kostnader – mer om vi reser längre. Som mest ökade priset på en långresa med 400 kronor medan kostnaden för en inrikesresa blev 60 kronor mer. De rödgröna partierna är för flygskatten av klimatskäl, medan allianspartierna är emot den då de anser att det finns bättre sätt att sänka våra koldioxidutsläpp på.

Andra argument mot den här typen av flygskatt är att Sverige inte blir konkurrenskraftigt samt att det minskar antalet arbetstillfällen. Istället föreslog allianspartierna att man tvingar flygbolagen att blanda in en viss mängd förnybart bränsle när de tankar flygplanen samt få till internationella avtal där flygbränsle kan beskattas.

Naturskyddsföreningen är mycket positiva till flygskatt och menar att den är ett steg i rätt riktning. De tycker att flyget bör bära sina egna kostnader och har som räkneexempel en resa från Sverige till Bangkok som idag kostar drygt 12 000 kronor, men som med energiskatt och full koldioxidskatt borde kosta 18 000 kronor. De menar vidare att det måste till politiska beslut, även om de tycker att det också är positivt att privatpersoner avstår att flyga.